متن قرارداد اجاره مغازه تجاری

انعقاد قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری، از طریق پر کردن نمونه فرم آن ها، ممکن و میسر است. از جمله موارد مندرج در هر نمونه قرارداد اجازه مغازه یا نمونه قرارداد ملک تجاری، اطلاعات مربوط به موجر، مستاجر، مورد اجاره، مبلغ اجاره و نحوه پرداخت آن، سرقفلی، شروط ضمن عقد و امضای دو شاهد می باشد.

برای مشاوره نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری

برای مشاوره نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری

قرارداد اجاره، قراردادی است که به واسطه آن، موجر، مالی که مالک آن است را به دیگری می دهد تا بتواند از منافع آن مال، استفاده کند. مستاجر، در قبال استفاده از منافع مال مورد اجاره، اقدام به پرداخت مبلغی، تحت عنوان رهن یا اجاره ماهانه مشخص می نماید. میزان مبلغ رهن یا اجاره، با توافق طرفین، تعیین می گردد.

 قرارداد اجاره، یکی از متنوع ترین و در عین حال پیچیده ترین قراردادهایی است که افراد، با آن سر و کار دارند. قرارداد اجاره، باید به درستی منعقد شود تا نه موجر و نه مستاجر، دچار خسارت نشوند. از این رو، شایسته است که اقدام به انعقاد این قرارداد، بر اساس نمونه قرارداد اجاره مغازه، نمونه قرارداد اجاره ملک تجاری و سایر نمونه قرارداد هایی که بر اساس مواد قانونی، تنظیم شده اند، انجام گیرد.

به همین دلیل، در این مقاله، قصد داریم تا در خصوص قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری توضیح دهیم و در ادامه، به بررسی نمونه قرارداد اجاره ملک تجاری و نمونه قرارداد اجاره مغازه بپردازیمچنانچه، پیرامون موضوع نمونه قرارداد اجاره ملک تجاری و مغازه، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری

به موجب ماده 466 قانون مدنی: “اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.” بر اساس این ماده، اجاره، از انواع عقود می باشد و همانند سایر عقود، دارای شرایط مخصوص به خود است و صحت آن، منوط به رعایت شرایط مخصوص به این عقد می باشد. از جمله شرایط انعقاد هر نوع قرارداد اجاره، عبارت است از:

تعیین مدت: ، باطل است

قدرت بر تسلیم عین مستاجره: یعنی مالک یا موجر، باید بتواند از زمان شروع مدت اجاره، مالی که قصد اجاره آن را دارد، به مستاجر تسلیم کند تا مستاجر بتواند از منافع مال مورد اجاره، بهره مند گردد.

بهره و انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن: یکی از شروط صحت عقد اجاره، این است که با بهره بردن از منفعت مورد اجاره، اصل آن از بین نرود.

معین بودن عین مستاجره: مورد ، باید معلوم و معین باشد.

بر اساس ماده 467 قانون مدنی: “مورد اجاره، می تواند اشیا، حیوان یا انسان باشد.” بر این اساس، انعقاد قرارداد اجاره، در خصوص انواع ملک نیز ممکن و میسر است. یکی از انواع ملک، مغازه و ملک تجاری است. در قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری نیز طرفین، ملزم به رعایت قواعد قرارداد اجاره هستند و بهتر است که انعقاد این قرارداد، از طریق نمونه قرارداد اجاره مغازه یا نمونه قرارداد اجاره ملک تجاری که مطابق قانون تنظیم شده است، انجام گیرد.

نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری

در قسمت قبل، در خصوص قرارداد اجاره و انواع آن، نظیر ، توضیح دادیم و گفتیم که قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری، یکی از انواع قرارداد اجاره بوده که بهتر است، انعقاد آن، از طریق نمونه قرارداد اجاره مغازه و نمونه قرارداد اجاره ملک تجاری، انجام گیرد تا ضرر منعقد کنندگان قرارداد، به حداقل برسد.

، در هر نمونه قرارداد اجاره مغازه و نمونه قرارداد ملک تجاری، مواردی همچون، اطلاعات طرفین قرارداد، اطلاعات آدرس و تجهیزات مال مورد اجاره، مدت، مبلغ، سرقفلی و شروط ضمن عقد اجاره، ذکر می گردد و به طور معمول،  پس از تنظیم سه نسخه از آن، دو شاهد، ذیل آن را امضا می کنند. در ادامه، یک نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری، خدمت شما عزیزان ارایه می شود:

1 طرفين قرارداد

موجر:

موجر/ موجرین ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. كد ملي ……….. متولد ……….. ساكن ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. با مدیریت ……….. ( به موجب روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ……….. )

مستاجر:

خانم / آقای ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. / شرکت ……….. به شماره ثبت ……….. تلفن ……….. آدرس ……….. با مدیریت ……….. ( به موجب روزنامه رسمی شماره ……….. مورخ ……….. )

2 مورد اجاره

……….. دانگ یک باب مغازه /  یک دستگاه آپارتمان / یک باب ساختمان واقع در شهر ……….. خیابان ……….. کوچه ……….. شماره ……….. که مشخصات ثبتی آن به شرح آتی است :
پلاک ثبتی اصلی ……….. پلاک ثبتی فرعی ……….. منطقه ثبتی ……….. مساحت ……….. سایر مشخصات ……….. مورد اجاره به موجب پروانه ساختمان شماره ……….. مورخ ……….. و گواهی پایان کار مورخ ……….. شماره ……….. دارای کاربری تجاری است و برای شغل ……….. اجاره داده می شود .

تجهیزات و امکانات مورد اجاره به شرح ذیل است :

وسایل گرمایش و سرمایش: شوفاژ ، کولر ، فن کویل ، تهویه مطبوع مرکزی ، سایر ………..
 
برق ، آب ، گاز تلفن / تلفن های به شماره ………..
پارکینگ و انباری
 
سایر موارد ………..

3مدت اجاره

……….. سال/ماه شمسی که آغاز آن ……….. می باشد .

4 مبلغ اجاره

برای تمام مدت ……….. ریال معادل ……….. تومان است که :

 مبلغ ……….. ریال آن در اول هر ماه در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت می شود .

 طی ……….. فقره چک به موجر پرداخت شد .

 سایر روش های دیگر پرداخت ……….. (با تفصیل نوشته شود) .

5شروط ضمن عقد

 از جمله این است که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد / دارد .
مورد اجاره صرفا برای شغل ……….. اجاره داده شده و مستاجر به هیچ وجه حق تغییر شغل ندارد .
حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن، بر عهده مستاجر است و باید در انقضا مدت ، مورد اجاره و تجهیزات آن را صحیح و سالم تحویل دهد .
اسقاط کافه خیارات من جمله ، به هر درجه‌ای که باشد، انجام گرفت.

این اجاره نامه در تاریخ ……….. با حضور آقایان :
۱– ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. آدرس ………..
۲– ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. آدرس ………..
افراد معتمد موجر و مستاجر که به عنوان شاهد ذیل آن را امضا کرده‌اند. در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و امضا و مبادله شد .
قسمت ها و مطالب زاید در هر دو نسخه، قلم زده و ابطال شده است .

امضا موجر                                                                           امضا مستاجر

امضا شاهد                                                                        امضا شاهد 

جهت دانلود نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری، کلیک کنید.

نمونه قرارداد اجاره مغازه و ملک تجاری

برای خرید و فروش پروژه رونیکا پالاس تهرانسر با کارشناسان ایران زمین در منطقه ۲۲ تماس بگیرید.

آقای غنی زاده – آقای ضرغامی

۰۹۱۲۸۹۰۶۷۶۵

۰۹۱۲۲۰۰۶۴۷۲

۰۲۱-۴۴۷۶۶۰۲۰

کانال آپارات املاک ایران زمین ( معرفی و بررسی پروژه های معتبر منطقه ۲۲ تهران )

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "متن قرارداد اجاره مغازه تجاری" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی, کسب و کار ایرانی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "متن قرارداد اجاره مغازه تجاری"، کلیک کنید.